Månedsarkiv: november 2012

EU’s legitimitetsproblem

Af Steffen Ravn Jørgensen
Domprovst, medlem af Folkekirkens mellemkirkelige Råd

I Europa sætter finanskrisen sig dybe spor. Den fælles mønt, Euroen, som skulle knytte EU nærmere sammen, er ude i stormvejr. En mønt er ikke kun er noget verdsligt, pekuniært, men handler også om tillid og sammenhæng – og så er vi inde på kultur og protestantisme. Med praktiske foranstaltninger som Euroen og en række abstrakte rettigheder og erklæringer havde man troet, EU kunne opbygges.

Allerede i 1990 henvendte kommissionens formand Jacques Delors sig til kirkeledere: ”Vi har brug for jeres medvirken. Vi er nu ved et punkt, hvor Europas legitimitetsproblem er blevet et problem, som er uden for politikerens rækkevidde. Det angår det kulturelle område. Dette er det område, hvor I virker, og hvor I er ansvarlige”.

Europa og Vesten er formet af kristendommen i særdeleshed. Den har flydt som en nærende kilde, der har sat verden fri af religiøse love, så mennesket med fantasi og dygtighed kunne gennemløbe en udvikling, mand og kvinde fik samme værd og ret til at ytre sig og sige fra – endog overfor det evangelium, som havde sat frisættelsen i bevægelse. Og selv om der i kirken har været ’mørkemænd’, så er kristendommen en vedholdende re-formation, som henter kraft af evangeliets kilde til næring for den enkelte og samfundet.

Reformatorisk kristendom har sat sit præg på etik og samfund. Kristendommen har givet plads til selvkritik og dermed muligheden for at komme beriget videre. Men foruden en sund kritik er der også grund til at være taknemmelig over den arv, som ligger i kristendommen. Det enkelte menneske er holdt fast på sit værd og sin pligt i kald og stand.  Hvor Europa i dag er præget af en udpræget sekularisering med rettighedstænkning og individualisering, dér er det værd at åbne for den reformatoriske arv, som har sikret velstand og frihed i Vesten.

 

Folkekirkens mellemkirkelige Råd og Grundtvigsk Forum holder fyraftensmøde:
Ånd og fællesskab i Europa
19. november 2012 kl. 16:00 – 19:30 på Vartov i København.

Oplæg v.
Asger Aamund
Morten Kvist
Erik Bjerager
Kirsten Auken

Pris 100 kr.(Studerende 50 kr.)
Tilmelding og program