Månedsarkiv: oktober 2012

Ånden i Europa

Af Hanna Broadbridge
Formand for Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Internationalt fokus er i disse dage på Europa. Lykkes det at holde sammen på unionen? Kan vi overvinde de økonomiske kløfter og spændinger? Taler vi samme sprog i hjerne og hjerte?

Nobel komiteen for fredsprisen har i år vist at det europæiske projekt har været en god ting for freden og for Europa, så god at projektet bliver belønnet med en af de allerstørste anerkendelser i verden.

Nu skal vi så til at udmønte denne tillid til Europa. Hvad har vi at gøre godt med?:
–    En grundlæggende fælles religion: kristendommen
–    Et rimeligt højt dannelses- og uddannelsesniveau
–    En udbredt fælles forståelse af vor kultur: kunst, musik osv.
–    En elementær demokratisk ballast
–    En rimelig grad af tillid til hinanden

Er det nok? Når alle disse ting ind til vore politikere og påvirker de deres afgørelser, der ofte bliver taget med de kortsynede briller, og hvor de langsynede perspektiver eller de lange seje træk drukner i euforien over at få de øjeblikkelige problemer klaret?

Det er nødvendigt for alle i Europa at se visioner og se dem på den lange bane. Derfor skal vi eksemplificere og beskrive mulighederne; vi skal se på de bidrag som alle lande kan levere. Vi skal være bevidste om vor historie, men ikke forskanse os i den. Vi skal være solidariske uden at være moralsk naive.

Men er det nok i den særdeles vanskelige sociale og økonomiske situation vi står i?

Det skal det være, for det er hvad vi kan byde ind med.

Vi må arbejde på at få genskabt håb for fremtiden for alle. Det kan ske ved at vi står sammen og, blandt andet med vore demokratiske, kristne stemmer, påvirker EU fra det folkelige græsrodsplan. Vi er forpligtede på at videregive til de næste generationer vore visioner for og holdninger til Europa som stadigvæk er båret af de oprindelige tanker om fred og frihed, fælles tro og fælles kultur.

Vi er alle nødt til at påtage os denne opgave og arbejde med på det nye Europa inden for oplysning og uddannelse, indenfor de sociale områder, på det politiske og økonomiske plan, og sidst men ikke mindst må vi forstærke bevidstheden om, at vi har flere og dybere ting tilfælles end en fodboldkamp eller Spaghetti Bolognese.
I vore kirker, hvis aktiviteter dækker all disse områder, kunne vi jo passende begynde.

 

Folkekirkens mellemkirkelige Råd og Grundtvigsk Forum holder fyraftensmøde:
Ånd og fællesskab i Europa
19. november 2012 kl. 16:00 – 19:30 på Vartov i København.

Oplæg v.
Asger Aamund
Morten Kvist
Erik Bjerager
Kirsten Auken

Pris 100 kr.(Studerende 50 kr.)
Tilmelding og program