Månedsarkiv: december 2009

Folkekirken melder sig ind i praktisk fællesskab med anglikanske kirker

Frederiksberg den 11. december 2009

 

Pressemeddelelse

 

På Folkekirkens mellemkirkelige Råds møde den 9. december, 2009 vedtog Rådet at melde folkekirken ind i Porvoo Fællesskabet.

 

Porvoo Fællesskabet er et praktisk arbejdsfællesskab mellem anglikanske og lutherske kirker i Norden, Storbritannien, Irland og Baltikum. De øvrige nordiske kirker har været med siden fællesskabets start i 1996, mens Danmark hidtil blot har været observatør.

 

”Som observatører har vi fået rigtig meget tilbage til folkekirken og er blevet inspireret i praktisk kirkelige spørgsmål om diakoni, mission, interreligiøs dialog og meget mere,” siger Paul Verner Skærved, formand for Folkekirkens mellemkirkelige Råd.

 

”Derfor var det også naturligt, at Rådet tog beslutning om at blive fuldgyldigt medlem af Porvoo Fællesskabet. Vi ved, at de anglikanske kirker er interesseret i at have folkekirken med i fællesskabet, da man føler en tæt tilknytning historisk og kirkeligt til folkekirken. Danmark kan også bidrage med en uformel og demokratisk kultur og struktur og en lang tradition indenfor praktisk kirkeligt socialt arbejde,” siger Skærved.

 

De enkelte kirkers bidrag og det praktiske fællesskab er blandt hjørnestene i Porvoo samarbejdet. Fællesskabet har bl.a. til formål at “dele et fælles liv i mission og tjeneste, at bede for og med hinanden og at dele ressourcer.” (se http://www.porvoochurches.com)

 

I praksis betyder indtrædelsen i Porvoo Fællesskabet også, at præster, der er ordineret i folkekirken kan få embede i andre kirker i Porvoo Fællesskabet, og at danske præster, der gør tjeneste i lande, hvor der er medlemmer af Porvoo Fællesskabet naturligt bliver inddraget i et kollegialt præstefællesskab, hvor de bor og virker.

 

Folkekirken valgte i 1995 ikke at indtræde i Porvoo Fællesskabet. De anglikanske kirker har dog siden bevæget sig meget, bl.a. hvad angår anerkendelse af kvindelige biskopper. Folkekirkens mellemkirkelige Råd vurderer derfor, at de reservationer, som i 1995 umuliggjorde folkekirkens deltagelse i Porvoo Fællesskabet, ikke længere er relevante.

 

Rådets beslutning om at indtræde i Porvoo Fællesskabet kommer efter, at de danske biskopper har tilkendegivet, at der ikke er læremæssige hindringer for et medlemskab. På den baggrund konkluderede Rådet derfor, at folkekirken kan indtræde som fuldgyldigt medlem af Porvoo Fællesskabet. Tiltrædelsen sker ved en “signaturforklaring”, som præciserer på hvilke vilkår folkekirken deltager. Signaturforklaringen kan se så www.interchurch.dk/internationale-org/porvoo.

 

For yderligere kommentarer kan følgende kontaktes:

Formand for Folkekirkens mellemkirkelige Råd Paul Verner Skærved tlf.: 62 21 09 46.

Biskop og medlem af Folkekirkens mellemkirkelige Råd Kresten Drejergaard på tlf.: 4026 3024

 

Få mere information om Porvoo Fællesskabet på http://www.interchurch.dk/internationale-org/porvoo/

Eller kontakt Folkekirkens mellemkirkelige Råds sekretariat tlf.: 33 11 44 88

 

 

——————————————————————————————————

Folkekirkens mellemkirkelige Råd er et valgt organ med en repræsentant fra hvert af Danmarks stifter samt to biskopper. Rådet tager stilling til folkekirkens medlemskab af nationale og internationale kirkelige organisationer og følger arbejdet i organisationerne.

Folkekirkens mellemkirkelige Råd får ny hjemmeside

Folkekirkens mellemkirkelige Råd har lanceret deres nye hjemmeside som en del af det splinterny folkekirken.dk.

”Folkekirkens mellemkirkelige Råd er en del af folkekirken. Det vil vi gerne markere ved et tættere samarbejde med folkekirkens online platform,” siger sekretariatsleder i Folkekirkens mellemkirkelige Råd Jørgen Skov Sørensen.

”Vi håber, vores nye hjemmeside vil være til inspiration for stifternes mellemkirkelige arbejde og ser frem til at servicere folkekirkens forskellige arbejdsgrene med materialer, kontakter og nyheder i fremtiden. Vores nye hjemmeside er et vigtigt redskab i dette arbejde, ” siger sekretariatslederen.

Hjemmesiden indeholder materialer og inspiration til præster og lægfolk om folkekirkens mellemkirkelige engagement. Man kan finde nyheder fra ind- og udland, sidste nyt om relevante udgivelser og undervisningsmaterialer til download til brug i konfirmandundervisningen.

Se den nye hjemmeside på www.interchurch.dk