Månedsarkiv: maj 2017

LVF blog: Frelsen er ikke en salgsvare

Af Henrik Stubkjær, biskop i Viborg Stift og delegeret ved Det Lutherske Verdensforbunds 12. generalforsamling

 

34436573282_d6d93f7111_kSalvation not for sale (Frelsen er ikke til salg) er et af temaerne på Det Lutherske Verdensforbunds generalforsamling. På billedet ses Elizabeth Fekadu, som er præst i den etiopiske kirke Mekane Yesus. Foto: LVF/Staff.

Den danske folkekirke er den største internationale organisation i Danmark. Det mærker men helt tydeligt her på Det Lutherske Verdensforbunds generalforsamling i Namibia. Medlemmer fra lutherske kirker fra 97 lande over hele verden er til stede. Sammen udgør vi over 78 millioner medlemmer.

Hver eneste kirke har helt sin egen identitet, og vi står over for meget forskellige udfordringer i for eksempel Indonesien, Nigeria og Danmark. Men vi har også utrolig mange ting som binder os sammen, og her i 500-året for reformationen vil vi sammen fortsætte den reformation, som Martin Luther fik sat i gang.

Hver eneste dag har sit tema.

I går var det “Frelsen er ikke til salg”. Netop det tema, som fik Luther til at slå 94 teser imod afladshandlen op på slotskirkedøren i Wittenberg for 500 år siden. Men temaet er stadig aktuelt.

Jengwe fra Nigeria, en ældre dame i nationaldragt, fortalte en uhyggelig historie fra Nigeria, hvor Boko Haram rykker ind i landsbyer og dræber og voldtager kvinder og børn – og tvinger dem til at undsige kristendommen for at frelse deres liv.

Gichamo fra Etiopien fortalte om, hvordan karismatiske kirker i hendes land forfører en masse unge mennesker ved at lave forretning på frelsen: Kom og køb dette vand, som er helligt vand, eller køb denne flaske med jord, som du kan sprede i dit hus og opnå lykke og rigdom. Eller køb denne nøglering til en bilnøgle, og du vil få dig en fantastisk bil.

Hvad har disse beretninger at gøre med vores danske virkelighed? Jo, vi kender også til en “frelse,” som er til salg hos os.

Vi kender den fra reklamerne, som lover et lykkeligt liv, hvis vi blot køber denne chokolade, dette hus, denne bil eller denne operation. Men værre er, at vi tudes ørene fulde af, at vi skal skabe vores egen identitet. Vi er kun noget i forhold til det, vi præsterer. Du skal gøre det lidt hurtigere og lidt bedre, for kun den bedste vinder i konkurrencestaten.

Der er stadig brug for at blive mindet om, at frelsen ikke er en salgsvare. Frelsen – det grundlæggende i vores identitet  -er noget, vi får givet. At intet menneske er overgivet til sig selv, men er sat i et fællesskab med livets Gud og vores næste. Også i dag er der mange som lever i bundethed. Også i dag har vi brug for at blive sat frie – sådan som Luther så stærkt har understreget det.

Ny præsident for Det Lutherske Verdensforbund har et særligt forhold til Danmark

 Af Jonas Adelin Jørgensen, generalsekretær i Dansk Missionsråd og delegeret ved Det Luherske Verdensforbunds 12. generalforsamling i Namibia
LWF-Assembly-Musa-Panti-Filibus
Den nyvalgte præsident for Det Lutherske Verdensforbund hedder Musa Panti Filibus og er ærkebiskop i Nigeria. Foto: LVF

Ærkebiskop Musa Panti Filibus fra Lutheran Church of Christ in Nigeria (LCCN) er valgt som ny præsident for det Lutherske Verdensforbund.

Musa har tidligere været leder for Det Lutherske Verdensforbunds afdeling for mission og udvikling og har siden 2013 været først biskop og siden 2016 ærkebiskop i LCCN. LCCN er Mission Afrikas partner, og den kirke, som Mission Afrikas grundlægger Brønnum var med til at starte i det nordlige Nigeria.

Musa skitserede i sin tale LVF’s fremtid ud fra en række pejlemærker. Verdensforbundet skal være globalt og diverst, fastslog han, vel med en henvisning til de diskussioner, som i de senere år har præget forbundet omkring vielse af to af samme køn.

Samtidigt skal LVF være økumenisk og være lokalt engageret for økumeniske forhold. I de lutherske kirkers liv bør både teologi og mission stå stærkt, sagde Musa, og forbundet vil gerne engagere lokale kirker i tænkning og nye praksisformer.

Kirkernes diakonale respons, sådan som vi ser det i Lutheran World Service, er central, fortsatte Musa. Retfærdighed, fred og forsoning er i en række kontekster udfordringen for lutherske kirker.

Især hvor der er tale om minoriteter vil LVF gøre mere for at løfte deres situation og behov frem. Det sidste lyder som gode nyheder i forhold til de steder, hvor kirkers plads i civilsamfundet bliver mindre som følge af diskrimination og forfølgelse.

Sidst, men ikke mindst, er der en interessant krølle på historien i forhold til Musa selv: Hvad der blev sået i det små, i vestjyske sogne som besluttede sig for at støtte Brønnums udsendelse til Nigeria i 1910’erne og opbyggelsen af LCCN gennem årtiers arbejde, bærer nu en ikke forudset frugt i form af den nye præsident Musa for Det Lutherske Verdensforbund.

LVF blog: Lad nåden få frit løb i DR Congo

På Det Lutherske Verdensforbunds 12. generalforsamling i Windhoek, Namibia, holdt den congolesiske læge Denis Mukwege et foredrag om sit virke i DR Congo og om, hvordan troen giver ham et glimt af håb for en bedre verden. To af de danske deltagere beretter her fra foredraget:

34553135066_471b4757dc_k

“Vi fik alle et glimt af håb”

Blogindlæg af Jonas Adelin Jørgensen, generalsekretær i Dansk Missionsråd og delegeret ved Det Lutherske Verdensforbunds 12. generalforsamling i Namibia:

 

Jeg er lige kommet ud fra en bevægende time sammen med den congolesiske læge Denis Mukwege. Han var blevet bedt om at holde hovedoplægget i Det Lutherske Verdensforbund, som i disse dage mødes. Han talte om forsoning og kvinders rettigheder. Baggrunden var dyster og grusom, men det, han kunne fortælle gav os alle et lille glimt af håb.

 I 1990’ernes borgerkrig i Den Demokratiske Republik Congo blev et nyt og grusomt ’våben’ opfundet, nemlig den systematiske voldtægt af kvinder i alle aldre. De fysiske og psykiske skader efterlod hele samfund ydmygede og ødelagte, uden værdighed og uden håb. Denis Mukwege begyndte at operere kvinderne, men selv efter årtiers operationer af tusindvis af kvinder er der stadig et næsten uoverkommeligt behov. Selv er han talrige gange blevet truet på livet, og hans egne døtre er blevet kidnappet.

 Da Mukwege blev spurgt om, hvad der gav ham håb, gav han et fantastisk svar: “Det som giver mig håb, er ikke, at mennesker bliver bedre. Det som giver mig håb, er at Gud er en fast borg,” sagde han.

“For at være en del af Guds mission, og for at give nåden frit løb, så må vi involvere både mænd og kvinder.  Begge har krav på værdighed og respekt,” fortsatte han.

Mange steder er kvinder udsat for vold og umenneskelig behandling. Kirkerne har her et specielt ansvar. For at være befriet af Guds nåde gælder lige fuldt for kvinder som for mænd.

Mange af vores danske missionsorganisationer er sammen med deres partnere engageret i kvindeprojekter – sundhed og mikrofinans er de mest prominente eksempler.

Denne pinse vil jeg specielt tænke på disse kvinder, og på den befrielse, som også de har ret til at få del i.

————————————————–

Skal kultur overdøve moral og kristentro?

Blogindlæg af lektor Hanna Broadbridge, medlem af Folkekirkens Mellemkirkelige Råd og delegeret ved Det Lutherske Verdensforbunds 12. generalforsamling i Namibia:

I mange områder i verden foregår der uhyrlige overgreb mod kvinder og børn. Vold er for dem en dagligdags ting, og voldtægt oplever mange børn og unge kvinder.

Selv helt små børn og babyer bliver udsat for seksuelle angreb der ofte ender med døden, eller i det mindste med forfærdelige skader på både krop og sjæl.

Denis Mukwege, en fremstående læge fra DR Congo fortalte på Det Lutherske Verdensforbunds Generalforsamling i Namibia torsdag om sit arbejde, undertiden med eget liv og sikkerhed som indsats,  med at hjælpe disse voldsofre via operationer og traumebehandling, tilbage til et liv der kan leves, om end med mange ar og smerter.

Reaktionerne blandt de mange delegerede var voldsom og næsten entydig. Men der var også enkelte stemmer, mandlige, der forsøgte at tale for kulturelle rettigheder og stillede spørgsmål om kvindernes egen indstilling til deres rolle som kvinder i en kultur, der stadig er mandsdomineret med ulige rettigheder.

Kirkerne kan spille en stor rolle her og formidle oplysning om rettigheder, om ligeret, om selvbestemmelse. De første skridt for begge parter er oplysning og undervisning, i hjemmene, i skolerne og i kirkerne.

 

LVF blog: Det Lutherske Verdensforbund er som et stykke musik

Det Lutherske Verdensforbund fortolker evangeliet ind i verden, og hver kirke er en tone i melodien.

34533163506_67e6deb765_z

Blogindlæg af biskop Marianne Christiansen, delegeret ved Det Lutherske Verdensforbunds 12. generalforsamling i Windhoek, Namibia, 11. maj 2017

“Det, der forener os, er større end det, der skiller os”.

Sådan sagde Martin Junge, generalsekretær for Det Lutherske Verdensforbund i dag i sin beretning her i Namibia.

Hvert 6. år holder dette fællesskab af lutherske kirker fra hele verden generalforsamling – på god gammeldags foreningsmaner med beretninger og afstemninger og vedtægter og alt, hvad der hører sig til.

Kun, at denne forening består af mennesker fra  – ja, hele verden. 98 lande har medlemskirker, og fra talerrækken i dag kan nævnes kvinder og mænd fra Holland, Malaysia, Indien, Finland, Uganda, Sydafrika, Nordamerika, Columbia og Chile for bare at nævne nogle få. Kirker, hvis medlemmer har vidt forskellige vilkår og kultur og klædedragter og sprog, men som deler tro.

Det Lutherske Verdensforbund besluttede i i 1984 at lave kvoter for deltagerne (sådan noget, som vi normalt har stor skepsis overfor i Danmark): Mindst 40% skal være kvinder, og mindst 20% under 30 år.

Det betyder noget for forsamlingen og talerrækken. For selv om vi derhjemme er hurtige til at slå os selv og hinanden oven i hovedet med, at det er forfærdeligt, at der er så mange kvinder i det offentlige, og at det betyder prestigetab for præsteembedet, at så mange kvinder er blevet præster, så kan jeg fra Namibia hilse og sige, at det er, hvad man i andre lande drømmer om og længes efter som et fjernt mål.
Jeg sender her bare en kort hilsen, for der er så mange indtryk, at jeg ellers kommer til at skrive alt for langt. Martin Junge fortalte i sin beretning om Det Lutherske Verdensforbunds arbejde med nødhjælp og myndiggørelse, med udveksling mellem kirkerne og teologisk arbejde. Han tog udgangspunkt i billedet af Verdensforbundet som et stykke musik, der fortolker evangeliet ind i verden, og hvor hver kirke er en tone i melodien: “Ingen kirke er så lille, at dens tone kan undværes i melodien, og ingen er så stor, at den kan bære hele melodien alene.”

34413938902_5edbca36f7_z

Generalforsamlingens overskrift er “Liberated by Gods grace”, “Befriet af Guds nåde” og under den er temaerne: “Salvation not for sale”, “Human Beings not for sale” og “Creation not for sale”.

Lige nu hørte jeg to japanere i samtale, hvor ordene “Liberated by God´s grace” gled ind midt i det japanske.

På billedet øverst ses LVFs formand, biskop Younan, som er palæstinenser, og generalsekretær Martin Junge, som er chilener. Billederne er fra beretningen, bl,.a. og LVFs flygtningearbejde, der i sin tid grundlagde organisationen i hjælpen til Europas flygtninge efter 2. verdenskrig, og i dag (som på billedet) gælder bl.a. “Moder Afrika”, som hjælpes til at hvile sig efter flugten til Uganda fra Sydsudan.

lvf marianne billede

MR20_1

Også det økumeniske (fælleskirkelige) aspekt spiller en stor rolle, som det ses på billedet ovenfor fra reformationsmarkeringen i Lund Domkirke, hvor paven og den svenske ærkebiskop omfavner hinanden.

Det, der forener, er større end det, der skiller.