Valg til bestyrelsen – og vejen fremad

Af Karsten Fledelius

Kirkerne reagerer på offentlige anliggender
Sidste forretningspunkt søndag aften var forelæggelsen af Public Issue rapporten, som koncentrerede sig om så alvorlige emner som de drastiske konsekvenser i flere europæiske lande af den økonomiske krise, i særdeleshed den stigende ungdomsarbejdsløshed, samt den alvorlige situation i Europas nærområder i Mellemøsten og Nordafrika, især Syrien og Ægypten.

Karsten Fledelius præsenterer rapporten om offentlige anliggender.

Karsten Fledelius præsenterer rapporten om offentlige anliggender overfor generalforsamlingen.

Dokumentet har særligt fokus på forfulgte religiøse minoriteter og tilfangetagne kristne kirkeledere i i Syrien og Republikken Makedonien, og på udsatte kristne kulturminder i lande, hvor de kristne udgør et mindretal. Rapporten blev særdeles vel modtaget, nogle delegater sagde bagefter til undertegnede (som var rapportør for Public Issues Committee), at de nu virkelig så nødvendigheden af en organisation som CEC. For rapporten indeholder ikke blot generelle anbefalinger fra Generalforsamlingen til verden udenfor, men også breve fra CEC i de konkrete tilfælde, hvor hurtig handlen er påkrævet, i første række vedrørende de tilfangetagne biskopper.

Samlet budskab fra generalforsamlingen
Generalforsamlingens generelle Message, budskab, er fremadrettet, uden dog helt at se bort fra de frustrationer, som også er kommet i udtryk under generalforsamlingen (”At times it was a difficult process..”). Der var kun få kritiske bemærkninger og småkorrektioner til budskabet, som lige som Public Issues rapporten blev godkendt med hovedsagelig redaktionelle ændringer.

Lidt flere ændringer blev foreslået og indsat til Policy reference Committees rapport, som drejer sig om CECs arbejdsopgaver frem til næste generalforsamling, men igen meget positivt modtaget. Også Finanskomiteens rapport blev forelagt og godkendt uden mange indvendinger. Vi var klart nået til en konsensus-fase efter de intense vedtægtsdrøftelser, men gennemgående havde arbejdet i de forskellige komiteer, som havde arbejdet under et stort tidspres, givet meget tilfredsstillende resultater.

Næsten fredeligt valg til bestyrelsen
Helt usædvanlig var den positive modtagelse af Nomineringskomiteens forslag til den nye Centralkomité (”Governing Board” efter de nye vedtægter) ikke mindst på baggrund af, at antallet af dens medlemmer er blevet reduceret fra 40 til 20 medlemmer. Allerede det første forslag havde en fin fordeling i forhold til de gamle kriterier fra vedtægterne fra 1992, med 40% kvinder, 30% ortodokse, 25% fra minoritetskirker og  20% til unge under 30 år. I betragtning af de slagsmål, der på de fire foregående generalforsamlinger (1992, 1997, 2003, 2009) har været om opfyldelsen af kriterierne og den øvrige fordeling af pladserne, var det forbløffende, at der denne gang kun var én reel udfordring af komiteens forslag: at den nominerede danske kandidat, pastor Christian Roar Petersen fra Aalborg stift, blev foreslået udskiftet med domprovst fra Göteborg Karin Burstrand, som har siddet i den gamle centralkomités præsidium. De svenske delegater havde fået nordmændene, finnerne og letterne med på dette forslag, da de ønskede at styrke kontinuiten med den gamle centralkomité og bane vej for, at Karin Burstrand kunne vælges til vicepræsident.

Vi danskere holdt fast ved vores kandidat, men blev nedstemt. Det fandt vi naturligvis ærgerligt, så meget mere som vi gerne så mere fornyelse og foryngelse i den nye centralkomité – med ændringen faldt procentdelen af nyvalgte således fra 65% til 60%, mens aldersgennemsnittet steg. Men ændringen gav det resultat, at Karin Burstrand blev valgt til vicepræsident ved konstitueringen efter valget. Dermed er der igen kommet en kvindelig lutheraner fra Skandinavien med i ledertrojkaen (i den forrige centralkomité var den kvindelige vicepræsident fra EKD i Tyskland).

Karin Burstrand er det eneste nye medlem af ledertrojkaen, mens den tidligere præsident, den græsk-ortodokse metropolit i Frankrig, Emmanuel, bytter plads med biskop Christopher Hill fra Church of England.

CECs udfordringer frem mod 2018
Den nye ledelse står over for den omfattende opgave at gennemføre den nu vedtagne reform. At skifte hovedsæde fra Geneve til Bruxelles er i sig selv en kompliceret opgave. At få arbejdet i de gamle kommissioner, Churches and Society i Bruxelles og Churches in Dialogue i Geneve, integreret i den nye organisation og reguleret forholdet til CECs samarbejdspartnere, er en anden stor udfordring. Men det parlamentariske grundlag er bragt på plads, og den gennemgående stemning ved den smukke afslutningsgudstjeneste mandag eftermiddag var lettelse, varme og optimisme.

De sidste fem år har været en meget kritisk periode i organisationens historie, og flere medlemskirkers og samarbejdsorganisationers tålmodighed har været spændt til bristepunktet. Men det er mit indtryk, at den grundlæggende solidaritet mellem CECs medlemskirker indbyrdes og med organisationens samarbejdspartnere i det store og hele er blevet bekræftet og styrket ved generalforsamlingen i Budapest.

Om det så skal lykkes inden for de næste fem år at få den russisk-ortodokse kirke, CECs største medlemskirke, tilbage til arbejdet i CEC, er en af de store udfordringer, jeg ser for den nye ledelse af den organisation, som gennem sine første 49 år fra grundlæggelsen i Nyborg 1959 var den vigtigste kirkelige brobygger mellem øst og vest i Europa.

Karsten Fledelius er medlem af folkekirkens delegation på KEKs (Konferencen for Europæiske Kirker) 14. generalforsamling i Budapest den 3.-8. juli 2013. På generalforsamlingen fungerede han som rapporteur for arbejdsgruppen omkring offentlige anliggender.

Læs mere om generalforsamlingen her.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s