Demokrati for fuld udblæsning!

Se billeder m.m. fra generalforsamlingen på www.assembly.ceceurope.org

Marie Vejrup Nielsen skriver:

Demokrati for fuld udblæsning!

Så lykkedes det! Efter en stor indsats med nye forslag, diskussioner både i fællesskab og i korridorerne, viste det sig, at der var et stort flertal for at omstrukturere KEK, eller i hvert fald at få nedsat en arbejdsgruppe som skal udarbejde et forslag til en ny struktur, som så skal vedtages ved næste generalforsamling. Der var mange forskellige ideer og målsætninger, men i sidste ende blev det en beslutning og beslutningsproces, som viste at generalforsamlingen faktisk fungerer. Og at der er enighed på tværs af alle forskellene om, at KEK skal nytænkes. Det bliver spændende, hvad konsekvensen bliver af det hele, men nu er opgaven at få sammensat denne arbejdsgruppe så den faktisk bliver effektiv. Trods en hård dag med aflyste pauser og pres på programmet, så slutter dagen med en positiv stemning, og alle delegerede har været med til at sætte en proces i gang, som er orienteret mod de forhold som KEK eksisterer i i dag.

KEK, køn og kirker

Fredagen bød også igen på høringer. Jeg deltog i ”Gender Stereotypes”, (spørgsmål om køn), og det var en helt anderledes session end den høring jeg var til tidligere. Her var der kun to mindre oplæg og dernæst tid sat af til at deltagerne kunne fortælle deres oplevelser af køn i kirkerne og samfundet i dag. En af høringens arrangører lagde ud med en fortælling om, hvordan hun som 44-årig nyansat præst var trådt ind i et lokale fyldt med ærværdige, ældre herrer fra kirke og teologi for at deltage i et møde. Da hun havde introduceret sig (efter de først havde troet hun var studenterrepræsentant) blev hun omtalt som ”a good girl”. Historien blev fulgt op af historier, fra kvinder og mænd, om hvordan spørgsmålet om køn spiller ind i mange situationer i kirken i dag. I teologiske diskussioner om ordination, men også i mange andre hverdagssituationer. Vi så en præsentation af, hvilke stereotyper om mænd og kvinder der dominerer vores samfund i dag. En af talerne pegede på, hvordan meget bliver omtalt som ”tradition” når man spørger hvorfor kvinder har den position som de har i f.eks. den ortodokse kirke, som blev nævnt af taleren. I Charta Oecumenica, det grundlæggende økumeniske dokument, omtaler kirkernes forpligtelse til at arbejde for ligestilling i det økumeniske arbejde. Og der tales også meget på mødet om at sørge for balance mellem kvinder og mænd. Men det er også tydeligt at der stadigvæk er nogen vej at gå, før denne balance kan opnås. Som en af talerne sagde det:”Jeg oplever ofte i min kirke at blive kaldt ”pige” eller at en gruppe af kvindelige ledere bliver omtalt som ”piger”, – hvor gammel skal jeg være for at blive anset for at være et fuldgyldigt voksent medlem af kirken?”. Der er store forskelle fra kirke til kirke, land til land, også i dette spørgsmål. Men denne høring viste at der er meget engagerede mennesker, kvinder og mænd, også bag dette emne.