Skal kirken have en samlet stemme i EU?

Følg med live, se billeder m.m. fra generalforsamlingen på www.assembly.ceceurope.org

Heidi Paakjær Martinussen skriver:

Skal kirken have en samlet stemme i EU?

Det var det centrale spørgsmål for høringen ”Kirkernes samlede stemme overfor de europæiske institutioner,” der fandt sted fredag eftermiddag. Formanden for Leuenberg fællesskabet, biskop Michael Bünker – som også folkekirken er medlem af – var ordstyrer på mødet. Og netop Leuenberg har vi fra dansk side oplevet som mere politisk aktive de senere år. Spørgsmålet er, vil fællesskabet tage konkurrencen op med KEK og skabe en selvstændig protestantisk politisk stemme i EU, en udvikling vi fra dansk side ikke har været entydigt begejstrede for? Bünker kunne dementere dette, og lagde stor vægt på, at man skulle arbejde gennem KEK og at Leuenbergs styrke ligger i de teologiske studier og samarbejde mellem medlemmer. Dog lagde formanden op til, at Leuenberg er aktiv i forhold til EU, bl.a. gennem støtte til en medarbejder i KEK.

Høringen gav også plads til refleksioner om, hvordan de forskellige kirker oplever betydningen af involvering på den europæisk politiske scene og at holde sig informeret om den debat om værdier, der foregår. Flere kirkers interesse for området var blevet vakt gennem de seneste år og bl.a. Sverige og Finland er gået sammen om at sende en person til Bruxelles for at arbejde på KEKs kontor.

Rüdiger Noll, som leder KEKs kontor i Bruxelles, understregede at KEK forsøger at involvere medlemskirker i arbejdet gennem løbende information og nyhedsbreve, og at KEK gerne ser, at medlemskirkerne engagerer sig og selv tager initiativ til, hvad der er vigtige emner at beskæftige sig med. Kort sagt blev dialogen mellem det europæiske og nationale niveau understreget.

Der er en meget stor debat om værdier i EU institutionerne, kunne Rüdiger Noll også fortælle, og udfordringen for kirkerne er at oversætte det kirkelige sprog og kristne værdier til et sprog, som politikerne og embedsmænd kan forså og forholde sig til. Denne udfordring har KEK konkret arbejdet med i forhold til beskrivelsen i den nye traktat (Lisabon traktaten), af de værdier Europa bygger på og hvordan EU institutionerne forpligter sig på at være i dialog med kirkerne i fremtiden.