Den russisk-ortodokse kirke og KEK – en åben dør….

Følg generalforsamlingen live på www.assembly.ceceurope.org

Marie Vejrup Nielsen skriver:

En åben dør – den russisk-ortodokse kirke og KEK

Det var allerede før generalforsamlingen klart at den russisk-ortodokse kirke ikke ville sende delegerede til dette møde. Og det er også blevet nævnt både den første dag og i forhold til nedsættelsen af de arbejdsgrupper, som skal stå for KEK’s arbejde de næste 6 år. Det blev understreget i flere indlæg, at der er et ønske om at holde døren åben for den russisk-ortodokse kirke, så denne kirke kan indgå i arbejdet når den nuværende konflikt bliver løst. Og den måde det kan gøres på er ved at ”holde pladser” til dem, dvs. at andre ortodokse kirker får pladser, som så senere kan overdrages til repræsentanter for den russisk-ortodokse kirke. Igen er denne situation et tegn på, at der er mange forskellige dimensioner af KEK’s arbejde, og at også relationerne mellem f.eks. de ortodokse kirker internt spiller ind. Men samtidigt er den åbne dør et klart signal til den russiske kirke om, at denne generalforsamling ikke vil blive brugt til at holde dem uden for KEK’s arbejde i den næste periode. Men naturligvis har de ikke været her til at påvirke de forskellige prioriteringer af KEK’s arbejde og de strukturforandringer som fylder meget på dette møde. Det bliver interessant at se, hvornår den russisk-ortodokse kirke igen vil genoptage sit samarbejde i KEK og hvad det betyder for udviklingen af KEK fremover.