Migration og asyl – flytter "de gamle" kirker sig?

Generalforsamlingen byder på en række høringer om emner, der bliver arbejdet med blandt medlemmerne af konferencen af europæiske kirker. Marie tog til høring om migration:

Høringen om ”migration” begyndte med en øvelse der skulle vise, hvordan vi alle er migranter. Hvordan alle har flyttet sig fra deres oprindelige kontekst, f.eks. for at få en uddannelse. Øvelsen gik ud på at vi alle skulle stå op og så sætte os ned, hvis de sætninger der blev sagt, passede på os. Sætningerne var f.eks. ”Jeg bor ikke i det land hvor jeg er født”, ”jeg bor ikke i det land hvor mine forældre er født”, etc. Til sidst stod kun jeg og en enkelt anden tilbage og jeg begyndte at blive bekymret. Men så kom sætningen heldigvis ”Jeg bor ikke i den by hvor jeg er født”. Og så kunne jeg sætte mig ned og lade den sidste person stå tilbage. Men pointen er jo god nok, trods det at der åbenbart stadigvæk er mennesker, der ikke flytter sig så meget! Men migration er mange ting, mange historier fra forskellige individer. Der er mange årsager til at flytte sig. Det kan være frivilligt og af lyst, eller som mange migranter gør det; tvunget. Det kan være de er blevet tvunget direkte ud af de områder de er født i på grund af forfølgelse, eller på anden vis har de set sig nødsaget til at forlade deres hjemsteder. Høringens ledere understregede at vi lever i en mobil tidsalder, som har mange fordele. Men denne mobilitet har også sine skyggesider.

Hvem flytter sig og hvorhen?

Høringen var arrangeret af Churches Commission for Migrants in Europe (CCME: kirkernes kommission for migranter i Europa), en organisation som er blevet integreret i KEK som en kommission på linje med de to kommissioner som allerede er en del af KEK. CCME er en organisation som arbejder med, hvordan kirkerne kan agere i forhold til migration og de konsekvenser, det har for individer og grupper. Dette arbejde har f.eks. resulteret i en udgivelse, der giver et billede af migration i 47 europæiske lande i 2004. Denne rapport er meget interessant læsning af flere grunde. For det første kan man hurtigt få et overblik over situationen i de forskellige lande, og for det andet viser der sig forskellige tendenser. F.eks. at 67 % af migranter i Europa kommer fra andre europæiske lande, og at der altså primært er tale om en intern mobilitet.

Flytter ”de gamle” kirker sig?

Men høringens pointe var naturligvis ikke udelukkende at se på migration, men hvordan kirkerne relaterer sig til migration, f.eks. i mødet mellem ”gamle” kirker og migrantkirker rundt omkring i Europa. Det er noget der er kommet på den danske dagsorden, særligt efter arbejdet med www.migrantmenigheder.dk og de undersøgelser af den danske situation som ligger bag. Migrantspørgsmålet fylder meget på generalforsamlingen, og der lægges op til 2010 som er året for særlig opmærksomhed omkring migration (www.migration2010.eu).

Det blev fremhævet på høringen, at migration er et grundlæggende menneskeligt fænomen, og et fænomen som også fylder meget i de bibelske tekster. Det at flytte sig for på en eller anden måde at forbedre sit liv, uanset om det er for at redde sig fra forfølgelse eller for at søge nye muligheder, har altid været en del af menneskehedens historie. Fortællinger om menneskers vandringer er gennemgående i de bibelske tekster. Derudover bragte høringens ledere citater frem om mødet med den fremmede fra de bibelske tekster og om at overkomme afstande mellem mennesker. Høringen opfordrede kirkerne i Europa til at overveje hvordan de vil tage imod migranter, først og fremmest ud fra spørgsmålet om mødet med kristne individer og grupper. Men også mere generelle politiske spørgsmål, såsom forhold for asylansøgere og flygtninge i de forskellige lande. Et spørgsmål som jo må siges at være relevant i en dansk sammenhæng, hvor debatten har raset om afviste asylansøgere der søger ly i kirkerne. Men høringen berører også et generelt spørgsmål, som er interessant for alle, der interesserer sig for, hvordan religion ser ud i Danmark i dag. Hvordan vil mødet mellem majoritetskirken i Danmark og de nytilkomne kristne grupper udspille sig i de næste årtier og hvordan det vil påvirke det religiøse landskab i Danmark? (for mere om migrantkirker i Danmark i dag www.migrantmenigheder.dk eller www.teo.au.dk/csr/rel-aarbog09/jss).